Copy dòng chữ xanh phía dưới
Code:
bit.ly/111MeKX
rồi paste vào phần lướt

web để xem bài hướng dẫn có hình ảnh chi tiết hơn. Do diễn đàn không cho post link chính, xin lổi vì sự bất tiện này..

View more latest threads same category: