Ký sinh trùng là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh phức tạp ở con người. Hiện nay các bệnh liên quan đến ký sinh trùng ngày càng tăng mạnh, do sự ô nhiễm của môi trường và thực phẩm bẩn,...