Vitamin B Complex là một tổ hợp nhóm các vitamin chứa 8 vitamin B, vậy cụ thể công dụng của Vitamin B Complex là gì có quan trọng với sức khỏe chúng ta không, đối tượng nào cần được sử dụng...